()

()

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ύστατη ατασθαλίαΝομίζω πως το κλειδί για την προσωπική ακμή μας,
είναι το μόνιμο “είμαι”, χωρίς παρελθοντικούς ή μελλοντικούς χρόνους.

μην νομίσεις ούτε δευτερόλεπτο ότι είμαι χαζή.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

https://www.youtube.com/watch?v=W9y8aUi3qFY

Bury all your secrets in my skin
Come away with innocence, and leave me with my sins
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage for what resembles rage again


So if you love me, let me go.

And run away before I know
My heart is just too dark to care
I can't destroy what isn't there
Deliver me into my fate 
If I'm alone I cannot hate
I don't deserve to have you
My smile was taken long ago
If I can change I hope I never know
I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me that savor every kiss
I couldn't face a life without your lights
But all of that was ripped apart when you refused to fight
So save your breath, I will not hear
I think I made it very clear
You couldn't hate enough to love
Is that supposed to be enough?
I only wish you weren't my friend
Then I could hurt you in the end
I never claimed to be a saint
Ooh, my own was banished long ago

It took the death of hope to let you go
So break yourself against my stones
And spit your pity in my soul
You never needed any help
You sold me out to save yourself
And I won't listen to your shame
You ran away - you're all the same
Angels lie to keep control
Ooh, my love was punished long ago
If you still care, don't ever let me knowIf you still care, don't ever let me know.